Byggnader i Kalmar

Kalmar grundades troligen på 1200-talet, kanske rent av ännu tidigare. Stadens rika historia, och betydelse för Sverige genom tiderna, märks tydligt för den som betraktar de historiska byggnader som finns i staden.

Den allra mest kända byggnaden i Kalmar är troligen slottet, men det finns även flera andra intressanta byggnader. Staden har förvisso brunnit ned vid minst ett tillfälle, men vissa hus har ändå bevarats.

Kalmar slott

Slottet har troligen anor som går längre tillbaka i tiden än staden Kalmar. På 1100-talet byggdes en befästning på fastlandet öster om det nuvarande slottet. Vid slutet av samma sekel inleddes dock byggandet av det nuvarande slottet, på en halvö utanför hamnen. Syftet var framför allt att försvara hamnen och staden mot anfall från havet.

Slottets glansperiod inföll under 1500-talet, sedan Gustav Vasa blivit kung. Hans son, som sedermera blev kung Erik XIV, var hertig av Kalmar och Kronobergs län 1557-60, och bodde en tid på slottet. Slottet hade på 1530-talet fått sina fyra runda hörntorn, och nya flyglar. Erik tog sig an inredningen, och ett av de mest kända rummen på slottet idag är det rikt utsmyckade Kung Eriks gemak. Han lät också bygga om tre av tornen till flyglar.

1600-talet innebar en period av förfall för slottet, framför allt dess interiörer. Under 1700-talet användes slottet först som brännvinsbränneri och senare som fängelse. 1852 lämnade de sista fångarna slottet, och vid samma tid inleddes ett arbete med att restaurera slottet. I början gick man ganska hårt fram, men från år 1921 inledde professor Martin Olsson ett mer noggrant restaureringsarbete. Idag är Kalmar slott Sveriges bäst bevarade renässansslott.

Castenska gården

Castenska gården ligger på Kvarnholmen, nära domkyrkan, och är Kalmars enda bevarade byggnad med trappgavel. Fastigheten består av två hus, varav det äldre byggdes 16678 för sadelmakaren Christian Castens och hans fru Anna Hermansdotter. Ursprungligen fanns verkstad och handelsbod i gatuplanet, bostad en trappa upp och förråd i källaren och på vinden. På innergården låg bl.a. ett stall.