Kris i förskolan i Göteborg

Föräldrar till små barn uppmanas att till exempel söka förskoleplats i Borås och på andra näraliggande platser i Göteborg med omnejd. Det är vidare många stadsdelar som helt enkelt inte klarar av kön till förskolan och många föräldrar får fundera på andra alternativ till sina barn.

 

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur du som vill hjälpa flyktingar i Göteborg kan ta in på hotell över natten i stan för att hinna med allt. Det finns flera hotell centralt i stan som du kan välja mellan. Vad annat är nytt i denna stad? I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om den stora förskolekris som råder i Göteborg just nu.

 

Nya förskolor planeras i Göteborg

 

I stadsdelar som Majorna och Linné har blivit så att många förskolor drivs i tillfälliga lokaler som måste ersättas inom ett par år. Det krävs ersättningslokaler för ungefär 400 barn, som annars kommer stå utan plats när man räknar på att det är ca 20 barn per avdelning. Med andra ord är det brådskande och dessutom högst angeläget. Nu undersöker man om det är möjligt att bygga en helt ny förskola i Slottsskogen och vid Skansen Kronan. Dessutom behvöer Sverige en hel del fler förskollärare för att klara de närmaste tio åren, efter som det redan nu råder brist i dessa yrkeskategorier:

 

Skolverket har presenterat en uppdaterad prognos över behovet av förskollärare och lärare fram till 2031. Behovet de kommande fem åren har ökat med 7 000 heltidstjänster sedan Skolverkets prognos för två år sedan. Att rekryteringsbehovet ökat sedan den förra prognosen beror enligt Skolverket till stor del på befolkningsutvecklingen och även på att visstidsanställda utan lärarutbildning beräknas ersättas av nyutexaminerade lärare de närmaste åren – Svenska Dagbladet