Stadsdelar i Kalmar

Kalmar består av flera olika stadsdelar. Från början var bebyggelsen koncentrerad till området öster om slottet, men på 1640-talet beslöt riksrådet, som bestod av kungens närmaste rådgivare, att flytta staden till ön Kvarnholmen.

Gamla stan

Anledningen till att Kalmar flyttades till ett nytt läge var att nästan hela den gamla staden förstördes i en brand år 1647. Dagens gamla stad har till viss del bevarat det medeltida gatunätet, men byggnaderna är av senare datum. De byggdes på 1600- och 1700-talet av förmögna borgare, för att användas som sommarbostäder. Gamla stan är alltså gammal, men den är inte äldst.

Kvarnholmen

Kvarnholmen är den stadsdel i Kalmar som har det största antalet kulturminnesmärkta byggnader. Efter ett beslut i slutet av 1640-talet flyttades Kalmar stad från nuvarande Gamla stan till Kvarnholmen, och denna förflyttning anses ha varit genomförd ungefär 20 år senare. Holmen befästes då med en ringmur, av vilken man kan se delar av än idag.

Idag finns, förutom de gamla byggnaderna, även Kalmars moderna centrum på ön. Här ligger även domkyrkan, Kalmar läns museum och Sjöfartshögskolan. Det har diskuterats att minska biltrafiken på Kvarnholmen, för att göra den mer tillgänglig för gående och cyklister.

Varvsholmen

Precis som i många andra svenska städer görs f.d. industriområden om till bostadsområden. Ett sådant område är Varvsholmen. Redan under medeltiden fanns här ett skeppsvarv. Varvet mötte dock sämre och sämre tider från 1970-talet och framåt, och den sista båten, en tankpråm, byggdes 1987. Några år senare beslutade kommunen att omvandla det gamla varvet till en stadsdel med bostäder. Idag är Varvsholmen en attraktiv stadsdel, med utsikt över Kalmarsund.

Tjärhovet

Sjöfarten spelar fortfarande en stor roll för Kalmar. På den konstgjorda ön Tjärhovet öster om centrum har flera stora företag fabriker och oljedepåer. På Tjärhovet ligger även lotshamnen. Bland företagen på ön finns Ragn-Sells, Statoil, Holmbergs Olje AB och Nynas.